سبد خرید شما خالی است.

  • سفارشاتی که شامل دستبند دوستی هستند ، 2 تا 3 روز نیاز به بافت دستبند موردنظر و آماده سازی آن دارد و برای پست پیشتاز بین 5 تا 7 روز به طول خواهد کشید.