آموزش تصویری بافت دستبند دوستی جناقی
آبا۲۹

آموزش تصویری بافت دستبند دوستی جناقی

این دستبندهای رنگی زیبا برای اولین بار توسط سرخ پوست های آمریکای جنوبی و مرکزی ابداء شدند. بر اساس سنت شان، این دستبند را روی دست دوستشان که در آن زمان آرزویی دارد، گره می زدند. دستبند باید تا زمانی که پاره و خراب می شود، روی دست دوست بماند تا خود به خود پاره شود و بیافتد، در آن لحظه است که آرزوی او برآورده می شود.   مراحل بافت دستبد دوستی با بریدن چندین نخ رنگی ترجیحا نخ کتان ترک (قابل خرید از خرازی ها) هر کدام به طول حدود ۶۰...

ادامه مطلب